Wihnachtszit
Wihnachtszit
Wihnachtszit
1996
1. Hirtefleet
2. Isskalt
3. Kumm zue mir im Schnee
4. D’Hyser aal Knöje
5. Mach’s Deerel uf
6. E Wisch Hai
7. Well Freid
8. Fer wann’r kummt
9. d’Gschicht vum miede Engel
10. Begejnung am Chrischtowe
11. Ich armer Stern vun Bethlehem
12. Rorate
13. Sachte rieselt de Schnee
14. Vier Kerze
15. Verkendigung
16. Es isch z ällemols gsin
17. De Joseph will uf Bethlehem
18. Lukas
19. Kinderlied fer d’ Wihnachtte
20. d’ Schafer
21. Sterne
22. Staffe geht nit uf Shitomir
23. Friddeskett
24. Elsasser Gebatt